เกี่ยวกับประกันภัย
 

       ร่วมเปิดสำนักงานสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ

         เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 คุณเพียรชัย ถาวรรัตน์ เข้าร่วมเปิดสำนักงานสมาคมผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำ ถนนเอกชัย หมู่1 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร