เกี่ยวกับประกันภัย
 

       มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกรมธนารักษ์

         เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 คุณเพียรชัย ถาวรรัตน์ ประธานบริษัท พีซีทีบี
จำกัด
และ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกรมธนารักษ์