เกี่ยวกับประกันภัย
 


       เข้าร่วมงานที่เซี๊ยะเหมิน สาธารณะรัฐประชาชนจีน         เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 คุณเพียรชัย ถาวรรัตน์ เข้าร่วมงาน Xiamen and Thailand Enterprise Economic &Trade Exchange Matching Meeting